marcopetzoldt@gmail.com +  06 1170 7240 + Anna Maria Schurmanstraat 8 + Utrecht

marco petzoldt - aandacht voor verandering

 

coaching

Wil je veranderingen in je werk?

- Verlang je meer zelfregie van medewerkers?

- Wil je groeien van manager naar leider?

- Wil je een volgende stap in je carrière?

- Hoe ga je om met dilemma's?

- Demotie?

Vraagstukken waar je als manager tegenaan kunt lopen.

Door coaching kun je dit soort vragen hanteerbaar maken.

 

Kan coaching je daarbij helpen?

Coaching is een begeleidingstraject van relatief korte duur. Het doel is om beter en professioneler te functioneren.

Als je een nieuwe stap maakt in je carrière en niet helemaal zeker bent of het gaat lukken, dan kan coaching een belangrijke steun zijn.

 

Wat is coaching?

De basis voor coaching is erkennen dat het functioneren in je werk wordt beïnvloed door persoonlijke en soms lastige thema’s. Tijdens coaching onderzoek je die thema's. Hierbij moet je de bereidheid hebben om buiten je ‘comfort zone’ te treden.

 

Hoe ga ik te werk?

Luisteren is de kern van mijn coaching. Door te luisteren, te analyseren, samen te vatten en door te vragen ontdekken we samen managementthema’s die voor jou van belang zijn.

Mijn coachingstechniek is erop gericht om snel tot de kern van het thema te komen. Hierbij oordeel ik niet, wel stuur ik op bewustzijn van je eigen houding, kennis en vaardigheid.
Vaak ga je naar huis met een opdracht die je stimuleert om het nieuwe gedrag dat je hebt geleerd tijdens de coaching direct uit te voeren in de praktijk. We steken geen energie in moeilijk te ontwikkelen competenties. Mijn coaching sluit dus aan bij jouw eigenschappen en leert je geen trucs.

 

 

Wat levert het op?

Na coaching is je managementvaardigheid zichtbaar toegenomen. De oorspronkelijke thema’s zijn (meer) in eigen regie. Deze regie is zowel herkenbaar voor jouw eigen leidinggevende als de medewerkers waaraan jij leiding geeft. Vaak weerspiegelt jouw persoonlijke groei ook in de resultaten van de organisatie waarin jij leiding geeft.

 

Kosten en tijdsinvestering

Voorafgaand aan de coaching hebben we een kennismakingsgesprek. Is er een wederzijdse klik, dan beginnen we met de coaching gesprekken. Dit zijn circa 6 bijeenkomsten van maximaal 1,5 uur. Het aantal bijeenkomsten en de kosten komen we vooraf overeen.