Individuele therapie

Therapie gaat over jou!

Jouw denkbeelden en gedragspatronen die je in de weg zitten. Vaak komen deze aan het licht na een essentiële verandering zoals scheiding van je partner, bewustwording van nare ervaringen uit het verleden of het uit balans zijn van denken, voelen en gedrag. Oplossingen die vroeger werkten, blijken nu onvoldoende. En je weet dat andere stappen nodig zijn, alleen niet welke en hoe je deze stappen moet zetten. Verandering kenmerkt zich door verlangen daarnaar en weerstand daartegen.

Ik help je bij het volgen van je verlangen en het ervaren van jouw authentieke en wezenlijke behoeften. Hierdoor word je ook geconfronteerd met ( aangeleerd) gedrag dat nu niet langer effectief is. Ik ondersteun je bij het begrijpen van die weerstand en het accepteren daarvan. Daardoor herstelt het contact met je wezenlijke behoeften en werkelijke gevoelens. En voer jij regie over jouw leven.