Relatietherapie

Hierin gaat het over mensen in een ( liefdes) relatie waarbij onvrede of onderwerpen lijken te spelen die niet voldoende worden besproken. Partners kunnen gaan ervaren dat het leuke en spannende uit hun relatie verdwijnt. Het gevoel van houden van is er nog steeds, de mogelijkheid van scheiden komt soms naar voren, maar jullie willen samen het leven blijven delen. Veelal spelen oude pijn en ervaringen een rol. Mogelijk dat het krijgen van te weinig aandacht, ervaren van onbegrip of overspel, aanleiding is om opnieuw de relatie te beoordelen.

Partners doen elkaar niet bewust pijn, maar het gebeurt wel. En dat is vaak een aanleiding om samen in therapie te gaan. Het bespreken van de actuele situatie en de persoonlijke achtergrond van beide partners leidt tot inzicht in elkaar. Waarmee een nieuwe fase in jullie relatie start.

Ik help jullie om ( in) zicht te krijgen op die onvrede en hoe hiermee om te gaan.